Populiariausių maudymosi vietų vandens kokybė puiki

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę. Kaišiadorių rojone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vyktadnt stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivvaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šiemet tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje prie Girelės poilsevietės, Ščebnicos tvenkinyje prie Lieptelio, Kiemelių ežere prie Ežero gatvės, Kalvių ir Vilūnų ežeruose prie įrengtų poilseviečių, Statkūniškio ežere nuo miestelio pusės (Vilniaus gatvės pabaigoje), Žaslių ežere prie poilsveitės nuo Naujaežerio gatvės pusės.

Tyrimų rezultatai skelbiami reguliariai, tinklapyje (www.kaisiadorysvsb.lt), http://www.smlpc.lt/lt/aplinkos_sveikata/maudyklos/maudyklu_vandens_kokybe_2016_m.html ir stenduose įrengtuose prie maudymosi vietų. Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis tvarkos, asmens higienos reikalavimų ir elgesio kultūros.

Maudyklų tyrimų rezultatai