NUOSTATAI

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos biuro nuostatai

patvirtinti Kaišiadorių rajono savaivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. V17-582