FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. 1 dalis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. 2 dalis

 

2016 m. I ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m. IV ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

Finansų kontrolės taisyklės

Papildoma informacija ruošiama.