FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. 

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. 1 dalis

2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys. 2 dalis

 

2016 m. I ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2016 m. III ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m. IV ketvirčio žemesnio lygio biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas

2016 m.  finansinių ataskaitų rinkinys

 

2017 m. I ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2017 m. I ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. II ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2017 m. II ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. III ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

2017 m. III ketv. Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 m. IV ketv. Biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo ataskaita

Finansų kontrolės taisyklės

Papildoma informacija ruošiama.