Visuomenės sveikatos stebėsena

Visuomenės sveikatos stebėsena – tikslingai organizuotas ir sistemingai atliekamas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių visuomenės sveikatos rizikos veiksnių duomenų rinkimas, kaupimas, apdorojimas, saugojimas, analizė ir vertinimas.

Funkcijos:

• vykdyti visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą), rinkti, tvarkyti, analizuoti ir interpretuoti duomenis, siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės bendruomenės sveikatos būklę, sveikatos rizikos veiksnius ir ja remiantis planuoti ir įgyvendinti savivaldybės visuomenės sveikatos gerinimo priemones, vykdyti visuomenės sveikatos stebėsenos duomenų sklaidą;
• atpažinti ir vertinti populiacijos sveikatos problemas, prognozuoti visuomenės sveikatos raidos tendencijas ir jų pokyčius;
• kurti, rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, siūlyti profilaktikos priemones, vertinti jų veiksmingumą;
• įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos strategijas ir programas;
• planuoti ir atlikti savarankiškus gyventojų, aplinkos sveikatos ar sveikatos sistemos tyrimus: apibrėžti problemą, formuluoti hipotezes, tyrimo tikslus ir uždavinius, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas;
• įvertinti grėsmes žmonių grupių ir populiacijos sveikatai;
• šiuolaikiškai spręsti visuomenės sveikatos problemas, analizuoti užkrečiamųjų ir neužkrečiamųjų ligų paplitimą populiacijoje;
• teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos politikos, sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.

ATSAKINGAS ASMUO: visuomenės sveikatos stebėsenos specialistė Inga Petrauskienė, tel. nr.  8 346 51 502

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2009 m.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2010 m.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2011 m.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2012 m.

Kaišiadorių r. sav. visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaita 2013 m.

Kaišiadorių r. mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos ir gyvensenos pokyčiai per 1994-2014 metus 

5,7,9 klasių mokinių gebėjimų, laisvalaikio ir nelaimingų atsitikimų sąsajos Kaišiadorių ir Prienų rajone (HBSC tyrimas, 2010)

KAIŠIADORIŲ RAJONO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS IR GYVENSENOS TYRIMO  2016 METŲ APŽVALGA

ŠIRVINTŲ RAJONO MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SVEIKATOS IR GYVENSENOS 2016 METŲ TYRIMO APŽVALGA

 

Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitas galima rasti čia: http://www.hi.lt/lt/savivaldybiu-visuomenes-sveikatos-stebesenos-ataskaitos.html