Populiariausių maudymosi vietų vandens kokybę

Visuomenės sveikatos biuras kartu su Nacionaline visuomenės sveikatos laboratorija maudymosi sezono metu stebi vandens telkinių, naudojamų visuomenės poreikiams vandens kokybę.  Kaišiadorių rojone maudyklų vandens kokybė stebima vadovaujantis HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“. Tyrimai atliekami siekiant nustatyti mikrobiologinę taršą (žarnyno eneterokokų; žarnyno lazdelių ir salmonelių skaičių). Vyktadnt stebėseną, siekiama kurti saugesnę aplinką, laiku informuojant gyventojus apie padidėjusią taršą. Tyrimai atliekami reguliariai pagal iš anksto sudarytą tyrimų planą, patvirtintą Kaišiadorių rajono savivvaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Šiemet tiriama septynių vandens telkinių vandens kokybė: Girelės tvenkinyje prie Girelės poilsevietės, Ščebnicos tvenkinyje prie užeigos „Po vežimu“, Kiemelių ežere prie  Ežero gatvės, Kalvių ir Vilūnų  ežeruose prie naujai įrengtų poilseviečių, Statkūniškio ežere nuo miestelio pusės (Vilniaus gatvės pabaigoje), Žaslių ežere prie poilsveitės nuo Naujaežerio gatvės pusės.

Tyrimų rezultatai skelbiami reguliariai, tinklapyje (www.kaisiadorysvsb.lt) ir stenduose įrengtuose prie maudymosi vietų. Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis tvarkos, asmens higienos reikalavimų ir elgesio kultūros.

Tyrimų rezulatai

Tyrimų protokolai

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas Arvydas Raskilas