Naujienos

 • INFORMACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENTOJAMS
  INFORMACIJA KAIŠIADORIŲ RAJONO GYVENTOJAMS

  Kaišiadorių rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras informuoja, kad maudymosi sezono metu, kuris pagal higienos normą HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" trunka birželio 1 d. -  rugsėjo 15 d., kas dvi savaites bus atliekami maudyklų vandens tyrimai. Informacija apie vandens kokybę bus skelbiama stenduose prie poilsiaviečių, Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje www.kaišiadorysvsb.lt  ir facebook paskyroje. Nustačius taršos atvejus informacija bus skelbiama rajoninėje spaudoje ir savivaldybės tinklapyje www.kaišiadorys.lt bei anksčiau išvardintuose informaciniuose šaltiniuose.

 • Sportuokime visi

  Kaišiadorių suaugusių ir jaunimo mokyklos mokiniai kartu su Šv. Faustinos mokyklos mokiniais rinkosi mokyklos stadione. Judėjimo sveikatos labui dienai paminėti nusprendėme parungtyniauti. Bėgome krosą, šokinėjome į tolį, mėtėme pasagą ir svarmenį. Rungčių nugalėtojai apdovanoti prizais.

      

 • Šei­mų spor­to šven­tė
  Šei­mų spor­to šven­tė

  Pravieniškių Stasio Tijūnaičio mo­kyk­lo­je gegužės 15 dieną vy­ko šei­mų spor­to šven­tė, kuri ren­gia­ma jau kelerius me­tus iš eilės. Šis renginys tai pui­ki pro­ga tė­ve­liams, mo­ki­niams ir mo­ky­to­jams sma­giai leis­ti drau­ge lais­va­lai­kį, ska­ti­nti bend­ruo­me­nę svei­kai gy­ven­ti.

   

 • Projekto „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“ veikla
  Projekto „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“ veikla

  Gegužės 11 d. vyko pirmosios projekto „Judėk, tobulėk ir sveikai maitinkis“ netradicinio ugdymo pamokos. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas, šiaurietiško ėjimo C kategorijos treneris Arvydas Raskilas mokė gimnazistus šiaurietiško vaikščiojimo subtilybių. Šiose fizinio aktyvumo pamokose dalyvavo Ib, Ic, IIc bei IId klasių mokiniai.

 • KAIŠIADORYSE ORGANIZUOJAMI AUKŠČIAUSIŲ TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ MOKYMAI SKIRTI SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI
  KAIŠIADORYSE ORGANIZUOJAMI AUKŠČIAUSIŲ TARPTAUTINIŲ STANDARTŲ MOKYMAI SKIRTI SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJAI

  2018-05-03-04 dienomis Kaišiadoryse įvyko savižudybės prevencijos mokymai „ASIST“. Tai tarptautiniu lygiu pripažinti mokymai, kurie atitinka aukščiausius mokymams keliamus standartus. Per dviejų dienų (16 val.) praktinius mokymus, kurių tikslas – įgalinti dalyvius atpažinti, kad asmuo galvoja apie savižudybę, ir padėti užtikrinti jo saugumą, buvo apmokyti 24 dalyviai:

 • Balandžio 27-oji – Lietuvos medicinos darbuotojų diena
  Balandžio 27-oji – Lietuvos medicinos darbuotojų diena

  Balandžio 27-ąją šalies medicinos darbuotojai mini savo profesinę šventę – Medicinos darbuotojų dieną. Nors šios dienos paminėjimo ištakos siekia beveik šimtmetį – 1918-uosius metus, oficialiai ji įteisinta tik 2004-aisiais. Lietuvos medicinos darbuotojų šventė skirta šalies medikams bei visiems, savo gyvenimą paskyrusiems sveikesnės visuomenės kūrimui.